Chính sách bảo mật

Tại y6-casino.top, chúng tôi đặt sự riêng tư và an toàn thông tin của bạn lên hàng đầu. Chính sách quyền riêng tư sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng, bảo vệ và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi.

Thu thập thông tin cá nhân

Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân mà bạn cung cấp, bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại, v.v. Chúng tôi chỉ thu thập thông tin cá nhân mà bạn tự đăng ký cung cấp cho chúng tôi.

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không cá nhân mà bạn cung cấp một cách tự nguyện, như địa chỉ IP, loại trình duyệt, thời gian truy cập, v.v. Thông tin này được sử dụng để phân tích và cải thiện trải nghiệm của người dùng trên trang web của chúng tôi.

  • Loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập:
  • - Tên
  • - Địa chỉ email
  • - Số điện thoại
  • - Địa chỉ IP

Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi có sự cho phép của bạn.

Sử dụng thông tin cá nhân

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân được thu thập để:

  • - Cung cấp, duy trì và cải thiện trang web của chúng tôi
  • - Gửi thông tin và cập nhật liên quan đến dịch vụ của chúng tôi
  • - Phát hiện và ngăn chặn các hoạt động gian lận hoặc lạm dụng
  • - Tùy chỉnh trải nghiệm của người dùng

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và thực hiện các biện pháp an ninh hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn không bị mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc đề xuất nào về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: [email protected].

Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này có thể được xem xét và điều chỉnh theo mức độ phù hợp vào thời điểm bất kỳ.